Transformace Vincentina Štenberk

01. 07. 2020

Vincentinum je jednou z nejvíce transformovaných organizací Olomouckého kraje. Smyslem tohoto procesu je vytvořit vhodné podmínky a prostředí pro nový způsob poskytování pobytových sociálních služeb, jež umožní kvalitnější život lidem s mentálním a kombinovaným postižením v přirozené komunitě s podporou vycházející z jejich individuálně určených potřeb.