Snadno a rychle napříč sociálními službami v kraji.

Smyslem této nové webové služby je propojení internetových stránek poskytovatelů, filtrovat je podle zaměření, druhu i místa působení. Je připravena, aby se návštěvníci rychle zorientovali v širokém spektru sociálních služeb, které Olomoucký kraj nabízí. Navíc je také doplněna o virtuální prohlídky jednotlivých organizací, díky kterým je možné se podívat do zařízení podobně jako při prohlídce naživo. 

SLUŽBY PRO SENIORY

Služby pro seniory jsou poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či chronického duševního postižení, jejichž situace vyžaduje podporu a pomoc při zajišťování základních lidských potřeb, včetně jejich specifik. Jedná se o osoby ve věku 40 let a výše, jež mají specifické potřeby vyplývající z chronického duševního postižení a seniory ve věku od 60 let a výše.

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Služby pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytované osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným (včetně osob s PAS), zrakovým, sluchovým, chronickým duševním onemocněním (typu psychóz) a osobám chronicky nemocným, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení. Z postižení vyplývají určitá omezení nebo neschopnost konat činnosti v rozsahu a způsobem, které jsou pro osobu bez postižení běžné.

STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE

Naše středisko sociální prevence se sídlem v Olomouci nabízí pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Podívejte se na všechna naše centra.

Rozcestník sociálních služeb olomouckého kraje

Vyberte si oblast sociálních služeb

Služby pro seniory

Služby pro seniory jsou poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či chronického duševního postižení. Jedná se o osoby ve věku 40 let a výše, jež mají specifické potřeby vyplývající z chronického duševního postižení a seniory ve věku od 60 let a výše.

Služby pro osoby se zdravotním postižením

Služby pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytované osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným (včetně osob s PAS), zrakovým, sluchovým, chronickým duševním onemocněním (typu psychóz) a osobám chronicky nemocným, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení. 

Služby sociální prevence

Naše středisko sociální prevence se sídlem v Olomouci nabízí pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Podívejte se na všechna naše centra.


Aktuálně

Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Vážené dámy a pánové,
sociální služby patří mezi základní pilíře každé vyspělé společnosti. Postarat se o lidi, kteří si sami
pomoci nemohou, je totiž nejen slušnost, ale také naše povinnost. A mě těší, že Olomoucký kraj má
v tomto směru opravdu co nabídnout.
Skvělým pomocníkem se vám stane Rozcestník sociálních služeb. Jde o webové stránky, kde najdete
vše, co potřebujete, a to přehledně a na jednom místě. Nezáleží na tom, zda pátráte po domovech
seniorů, abyste zjistili, jaké služby nabízí. Lhostejné je i to, zda potřebujete poradit v oblasti sociální
prevence nebo pečujete o osobu se zdravotním postižením a chcete najít kontakt na nejbližší denní
stacionář. Rozcestník je natažená ruka, kterou můžete kdykoli požádat o podporu. Pomáhat ostatním je
základním posláním všech sociálních služeb. A posláním Olomouckého kraje je, aby péče o naše blízké
a spoluobčany fungovala co nejlépe.
  Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje