Služby sociální prevence

Druh služby

Zobrazit filtr

Sociálně - právní ochrana dětí

Zobrazit služby

Bod mapy centrální pracoviště Bod mapy odloučené pracoviště
Nenalezli jsme žádnou službu

Vyberte si z nabídky zařízení

Přejít na web

Dohody o výkonu pěstounské péče

+420 725 477 749, Na Vozovce 26
Dohody o výkonu pěstounské péče
Přejít na web

Intervenční centrum – Poradna pro rodinu Jeseník

Dukelská 436/15, 790 01 Jeseník
Intervenční centrum, Sociální poradenství
Přejít na web

Intervenční centrum – Poradna pro rodinu Přerov

Velká Dlážka 44, 750 02 Přerov
Intervenční centrum, Sociální poradenství
Přejít na web

Intervenční centrum – Poradna pro rodinu Prostějov

Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov
Intervenční centrum, Sociální poradenství
Přejít na web
Intervenční centrum, Sociální poradenství
Přejít na web

Poradna pro rodinu Olomouc

Na Vozovce 622/26, 779 00 Olomouc
Sociální poradenství
Přejít na web
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Přejít na web

Středisko sociální prevence Olomouc, p.o.

Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
Intervenční centrum, Sociální poradenství
Přejít na web

ZDVOP, Kanafásek

Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc