Zmenšit písmo
Zvětšit písmo

SLUŽBY PRO SENIORY

Služby pro seniory jsou poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či chronického duševního postižení, jejichž situace vyžaduje podporu a pomoc při zajišťování základních lidských potřeb, včetně jejich specifik. Jedná se o osoby ve věku 40 let a výše, jež mají specifické potřeby vyplývající z chronického duševního postižení a seniory ve věku od 60 let a výše.

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Služby pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytované osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným (včetně osob s PAS), zrakovým, sluchovým, chronickým duševním onemocněním (typu psychóz) a osobám chronicky nemocným, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení. Z postižení vyplývají určitá omezení nebo neschopnost konat činnosti v rozsahu a způsobem, které jsou pro osobu bez postižení běžné.

STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE

Naše středisko sociální prevence se sídlem v Olomouci nabízí pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Podívejte se na všechna naše centra.

Rozcestník sociálních služeb olomouckého kraje

Vyberte si oblast sociálních služeb

Služby pro seniory
Služby pro seniory jsou poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či chronického duševního postižení. Jedná se o osoby ve věku 40 let a výše, jež mají specifické potřeby vyplývající z chronického duševního postižení a seniory ve věku od 60 let a výše.
Služby pro osoby se zdravotním postižením
Služby pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytované osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným (včetně osob s PAS), zrakovým, sluchovým, chronickým duševním onemocněním (typu psychóz) a osobám chronicky nemocným, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení. 
Služby sociální prevence
Naše středisko sociální prevence se sídlem v Olomouci nabízí pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Podívejte se na všechna naše centra.


Aktuálně

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
„Na rozcestníku sociálních služeb Olomouckého kraje je skvělé, že vám vždycky ukáže správnou cestu, ať už hledáte třeba služby pro seniory nebo pomoc lidem se zdravotním hendikepem. Vznikl proto, aby vám ušetřil čas a ulehčil starosti. Pomáhat jiným je posláním všech organizací, na které tyto webové stránky odkazují. Moc jim za to děkuji.“ Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje